नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान

नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ
Facebook
Twitter
LinkedIn

नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको परिषद्को पहिलो बैठकका क्षणमा भजन प्रस्तुत गर्नुहुँदै सदस्य भगवती भण्डारी उप्रेती