नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान

Neelakantha Academy

नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ

भिडियाे

नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको परिषद्को पहिलो बैठकमा नगर प्रमुख एवम् नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संरक्षक भीमप्रसाद ढुंगाना मन्तव्य राख्नुहुँदै
4 months ago
नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको परिषद्को पहिलो बैठकमा अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहाल धन्यवाद सहित समापन मन्तव्य राख्नुहुँदै
4 months ago
नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको परिषद्को पहिलो बैठकमा डा. राम थापा क्षेत्री धारणा राख्नुहुँदै
4 months ago
नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको परिषद्को पहिलो बैठकमा राममणि दुवाडी धारणा राख्नुहुँदै
4 months ago
नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको परिषद्को पहिलो बैठकका क्षणमा भजन प्रस्तुत गर्नुहुँदै सदस्य भगवती भण्डारी उप्रेती
4 months ago
नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको परिषद्को पहिलो बैठकमा सिता आले आफ्नो धारणा राख्दै
4 months ago