नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान

नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ

भिडियाे

नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको परिषद्को पहिलो बैठकमा नगर प्रमुख एवम् नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संरक्षक भीमप्रसाद ढुंगाना मन्तव्य राख्नुहुँदै
10 months ago
नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको परिषद्को पहिलो बैठकमा अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहाल धन्यवाद सहित समापन मन्तव्य राख्नुहुँदै
10 months ago
नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको परिषद्को पहिलो बैठकमा डा. राम थापा क्षेत्री धारणा राख्नुहुँदै
10 months ago
नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको परिषद्को पहिलो बैठकमा राममणि दुवाडी धारणा राख्नुहुँदै
10 months ago
नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको परिषद्को पहिलो बैठकका क्षणमा भजन प्रस्तुत गर्नुहुँदै सदस्य भगवती भण्डारी उप्रेती
10 months ago
नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गतको परिषद्को पहिलो बैठकमा सिता आले आफ्नो धारणा राख्दै
10 months ago