नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान

नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ

लघुकथा

हजुरले खोज्नुभएकाे सिर्जना छैन ।