नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान

नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ

समाजशास्त्र र दर्शनशास्त्र

हजुरले खोज्नुभएकाे सिर्जना छैन ।