नीलकण्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान

नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ

मानार्थ सदस्य

प्रा.डा. रामचन्द्र लम्साल
प्रा.डा. बालमुकुन्द रेग्मी
प्रा.डा. रमेशचन्द्र अधिकारी
मोहन कुमार श्रेष्ठ
प्रा. रामहरि दाहाल
डा. बलदेव अधिकारी
डा. नवराज लम्साल
नारायण रेग्मी
प्रा.डा. होमबहादुर रिजाल